การฝึกสุนัขให้เข้าใจคำสั่ง

การฝึกสุนัข

สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงดูด้วยความรัก หากได้รับการฝึกให้ฟังและเข้าใจคำสั่งได้บ้าง ก็จะทำให้เป็นภาระในการเลี้ยงดูน้อยลง สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฝึกให้เข้าใจคำสั่งได้ง่ายกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ ฝึกสุนัขอย่างไรให้เข้าใจคำสั่ง บทความนี้มีคำตอบมาให้ครับ

การฝึกสุนัขให้เข้าใจคำสั่ง

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งของคนเลี้ยงได้ง่ายกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ หลายคนอาจเข้าใจว่าการฝึกสุนัขทำได้เฉพาะสุนัขสายพันธุ์ใหญ่หรือสายพันธุ์ดุๆ และต้องส่งไปฝึกในโรงเรียนฝึกสุนัขเท่านั้น ความจริงแล้วการฝึกสุนัขทำได้ทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะสุนัขเล็กๆที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหลายเหงา เราสามารถฝึกได้เองโดยไม่ต้องส่งไปเข้าโรงเรียนฝึกสุนัขให้สิ้นเปลืองเงิน ซึ่งการฝึกนอกจากฝึกด้วยการใช้เสียง และการใช้อุปกรณ์แล้ว ยังมีขั้นตอนการฝึกที่คนเลี้ยงสามารถเรียนรู้ได้

ขั้นตอนการฝึกสุนัข

การฝึกสุนัขให้ทำตามคำสั่งด้วยตัวเอง เช่น หากเราต้องการฝึกให้สุนัขเดินตามขนานไปกับตัวเราทางด้านซ้ายมือ เริ่มจากขั้นตอนง่าย ดังนี้

1. ใส่ปลอกคอแล้วคล้องโซ่ที่คอ จูงสุนัขให้เดินตาม

2. หากสุนัขไม่ทำตาม ให้กระตุกโซ่ที่คล้องคอให้ตึงขึ้นเพื่อรั้งให้ทำตามคำสั่ง

3. เมื่อสุนัขทำตาม ให้ปล่อยโซ่หย่อนลง เพื่อให้สุนัขเดินได้อย่างอิสระ

4. หากผู้เลี้ยงต้องการให้สุนัขหยุดเดิน ก็กระตุกโซ่ให้รัดขึ้นพร้อมออกคำสั่ง “หยุด” เป็นการฝึกให้สุนัขรู้ว่าเรากำลังฝึกเขาอยู่

5. การฝึกมีเพียง 2 ขั้นตอน หากสุนัขไม่ทำตามก็เพียงกระตุกโซ่ให้รัดหรือรั้งขึ้น เมื่อทำตามก็ปล่อยโซ่ให้หย่อนลง ทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้สุขเคยชินและตามคำสั่งได้เอง

6. นอกจากการฝึกตาม 2 ขั้นตอนดังกล่าว จะทำให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่งแล้ว การฝึกควบคู่ไปกับการใช้เสียง เช่น ทำเสียงเข้มเมื่อสุนัขไม่ทำตาม หรือใช้น้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อสุนัขเชื่อฟังและทำตามคำสั่ง ก็จะทำให้การฝึกง่ายขึ้น

การเลี้ยงสุนัข นอกจากฝึกให้ทำตามคำสั่งของคนเลี้ยงแล้ว ควรฝึกให้สุนัขรู้อาณาเขตของตัวเองภายในบ้าน กินนอนหรือขับถ่ายอยู่ในบริเวณที่จัดไว้ให้ เพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย และควรฝึกสุนัขให้รู้จักการอยู่ในกรงของตัวเอง เพราะเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องขังสุนัขไว้ไม่ให้ออกมารบกวน ช่วงที่มีแขกหรือมีการจัดงานสำคัญภายในบ้าน

Back to Top