ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของสุนัขพันธ์ุบางแก้ว

สุนัขพันธุ์ไทยที่นิยมเลี้ยงกันมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านหรือดูแลทรัพย์สิน ก็คือสุนัขไทยบางแก้ว หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า สุนัขพันธุ์บางแก้ว  ด้วยลักษณะนิสัยรักและหวงเจ้าของทำให้ขึ้นชื่อเรื่องความดุ เพราะหวงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองรัก ใครที่คิดจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว เรามีข้อมูลดีๆมาแนะนำเป็นความรู้ครับ

ลักษณะนิสัยเฉพาะตัว

สุนัขสายพันธุ์บางแก้ว ถึงแม้จะขึ้นชื่อเรื่องความดุ แต่ก็เป็นสุนัขที่มีลักษณะนิสัยร่าเริง ซุกซน และอยากรู้อยากเห็น เป็นสุนัขที่มีนิสัยฉลาด รักเจ้าของ มีความจำที่เป็นเลิศ และมีลักษณะนิสัยโดดเด่นเฉพาะตัวคือ เป็นสุนัขขี้อิจฉา ทำให้ชอบเรียกร้องความสนใจ ความฉลาดทำให้รับรู้ถึงความรักที่คนเลี้ยงมีให้  หากเจ้าของเลี้ยงไว้หลายๆตัว ต้องไม่แสดงออกว่าเอาใจใส่หรือสนใจสุนัขตัวใดเป็นพิเศษ เพราะสันัขแต่ละตัวจะแสดงและเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของด้วยพฤติกรรมแปลกๆ

พฤติกรรมต่างๆของสุนัขพันธุ์บางแก้ว

การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว หากเข้าใจพฤติกรรมและเรียนรู้ลักษณะนิสัยจะรู้ว่าเลี้ยงไม่ยากและไม่ใช่สุนัขที่ดุหรือก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผล หากเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจสุนัขสายพันธุ์นี้นอกจากเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เฝ้าทรัพย์สินของเราแล้ว ยังเป็นเพื่อนเล่นทำให้คนเลี้ยงรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายจากความน่ารักและขี้อ้อนของสุนัขพันธุ์นี้ พฤติกรรมต่างๆที่คนเลี้ยงควรเรียนรู้ เช่น

1. ชอบกัดแทะข้าวของ สุนัขสายพันธุ์บางแก้วเป็นสุนัขที่ชอบรู้ชอบเห็น ขี้สงสัย ซุกซนและหวาดระแวง การกัดแทะสิ่งของเกิดจากความอยากรู้อยากเห็น บางครั้งอาจทำให้ข้าวของเสียหาย หากคนลี้ยงพบพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่ควรดุหรือทำโทษที่รุนแรง แต่ควรฝึกสอนหรือหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้าวข้อง เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากสัญชาตญาณการป้องกันตัวของสุนัขพันธุ์บางแก้ว นั้นเอง

2. เจ้าคิดเจ้าแค้นและจดจำคนที่เคยดุหรือทำร้าย หากมีใครมาแกล้งหรือตีโดยเฉพาะคนแปลกหน้า ก็จะไม่ยอมให้เข้าใกล้หรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ ต้องไม่ทำโทษด้วยความรุนแรงหรือให้เจ็บ แต่ควรใช้เสียงดังๆ เมื่อเขาทำผิด และให้รางวัลหรือพูดคุยหยอกเล่นกับเขาด้วยน้ำสียงอ่อนโยนเมื่อสุนัขเชื่อฟังหรือทำตามคำสั่ง

3. กัดกันเอง กรณีเลี้ยงไว้หลายๆตัวหรือเลี้ยงรวมกับสุนัขสายพันธุ์อื่นก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือกัดกันเอง เพื่อแสดงความเป็นใหญ่หรือเรียกร้องความสนใจจากคนเลี้ยง ดังนั้น การเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว ต้องไม่แสดงออกว่ารักหรือให้ความสนใจสุนัขตัวใดเป็นพิเศษ แต่ต้องแสดงความรักอย่างเสมอภาคกัน และจะต้องมีวิธีการห้ามปราม เพื่อควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้

การเลี้ยงสุนัขไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใด สุนัขส่วนใหญ่จะมีนิสัยรักเจ้าของเชื่อฟังและทำตามคำสั่งได้ การศึกษาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ก่อนตัดสินใจเลี้ยง ช่วยป้องกันปัญหาและไม่สร้างภาระให้กับผู้เลี้ยงในอนาคต

Back to Top