พฤติกรรมก้าวร้าว และการลี้ยงดูสุนัขแบบผิดๆ

พฤติกรรมก้าวร้าวของหมา

น้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉลาด รักจ้าของและฝึกสอนได้ง่าย แม้บางสายพันธุ์จะขึ้นชื่อเรื่องความดุร้าย  แต่หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี และเข้าใจลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ ก็ทำให้สุนัขเหล่านั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก และเป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปได้

พฤติกรรมก้าวร้าว และการลี้ยงดูสุนัขแบบผิดๆ

ความก้าวร้าวเป็นสัญชาตญาณของสัตว์นักล่าทุกชนิด รวมถึงสุนัขด้วย พฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องถูกวิธี ก็สามารถลดความก้าวร้าวของสุนัขลงได้ สำหรับการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีนั้นอาจหาข้อมูลอ่านได้ง่าย  บทความนี้จึงขอนำเสนอการเลี้ยงสุนัขแบบผิดๆของผู้เลี้ยง ซึ่งส่งผลให้สุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าวและดุร้าย เพื่อให้ผู้เลี้ยงทั้งมือเก่าและมือใหม่พยายามหลีกเลี่ยงวิธีการเหล่านั้น เช่น

1. สุนัขกัดแทะทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า มักเป็นพฤติกรรมของลูกสุนัขช่วงที่ฟันกำลังขึ้นใหม่ๆ ทำให้มีพฤติกรรมชอบกัดชอบแทะ การเลี้ยงดูแบบผิดๆ คือการ ดุ ตี หรือใช้ความรุนแรงกับสุนัขเพื่อให้สุนัขจดจำและไม่กัดแทะสิ่งของ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ทำให้สุนัขมีพฤติกรรมก้าวร้าวจนติดเป็นนิสัย วิธีเลี้ยงที่ถูกต้อง เมื่อพบว่าลูกสุนัขเริ่มมีนิสัยซุกซน ชอบกัดแทะสิ่งของ ต้องจัดหาของเล่นหรือกระดูกปลอมให้สุนัขได้กัดแทะแทน

2. หวงอาณาเขต หวงพื้นที่ สุนัขส่วนใหญ่จะแสดงความก้าวร้าวเมื่อมีคนแปลกหน้าหรือมีสุนัขตัวอื่นๆเข้ามาในอาณาเขตของตัวเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการปกป้องที่อยู่อาศัยหรือปกป้องทรัพย์สินของผู้เลี้ยง แต่กรณีสุนัขมีพฤติกรรมเหล่านี้กับเจ้าของหรือผู้เลี้ยง การเลี้ยงที่ผิดๆของเจ้าของส่วนใหญ่ คือการหยอกหรือแหย่ทำให้สุนัขแสดงความก้าวร้าว เพิ่มมากขึ้น ทำให้สุนัขหงุดหงิดง่ายและเจ้าอารมณ์

วิธีเลี้ยงที่ถูกต้อง เมื่อสุนัขมีพฤติกรรมหวงอาณาเขตหวงสิ่งของ เช่น หวงภาชนะใส่อาหารหวงของเล่น โดยแสดงออกกับผู้เลี้ยง ต้องทำให้สุนัขกลัว หรือหาวิธีปรามเพื่อลดพฤติกรรมเหล่านั้น หากปล่อยไว้จะทำให้เป็นผลเสียต่อการควบคุมสุนัข และทำให้ไม่ยอมฟังคำสั่งของผู้เลี้ยงในที่สุด

3. แย่งของกินในมือคนเลี้ยงหรือขโมยของกินจากโต๊ะอาหาร พฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากการเลี้ยงผิดๆ เช่น โยนหรือยื่นเศษอาหารให้สุนัขกินไม่เป็นเวลา โดยเฉพาะเวลาที่ผู้เลี้ยงกำลังทานข้าว หรือเวลาทานของขบเคี้ยวก็จะยื่นและแบ่งขนมให้สุนัขกินไปพร้อมๆกัน  ทำให้สุนัขเคยตัวจนกลายเป็นนิสัย เมื่อเห็นเด็กหรือใครถือของกินก็มักจะแย่งจากมือ

ทั้ง 3 พฤติกรรมที่สุนัขแสดงความก้าวร้าวเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดๆ สุนัขเป็นสัตว์ที่ฝึกสอนและเข้าใจคำสั่งของคนเลี้ยงได้ง่าย หากเราดูแลและเลี้ยงดูอย่างถูกต้องพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น รักน้องหมาอย่าเลี้ยงแบบตามใจจนทำให้มีนิสัยก้าวร้าวนะครับ

Back to Top