รู้จักสุนัขสายพันธุ์ร็อตไวเลอร์

เรามักจะได้ยินเรื่องราวของสุนัขที่เลี้ยงไว้ทำร้ายเจ้าของอยู่เป็นประจำ และหนึ่งในสายพันธุ์นั้นก็คือ ร็อตไวเลอร์ จริงๆแล้วร็อตไวเลอร์ไม่ใช่สุนัขที่มีนิสัยก้าวร้าว แต่เป็น Working Dog หรือหมาบ้าพลังที่มีพลังงานสูง การวิ่งเล่นหรือหยอกล้อมักเน้นการใช้กำลัง ส่วนความดุร้ายของร็อตไวเลอร์เกิดจากอะไร บทความนี้มีความคำตอบครับ

ประวัติความเป็นมาของสุนัขสายพันธุ์ ร็อตไวเลอร์

ร็อตไวเลอร์ถูกค้นพบว่าเป็นสุนัขที่นำมาเลี้ยงในยุคโรมันโบราณ เพื่อป้องกันและคุ้มครองเสบียงอาหารจากศัตรู สัตว์ป่า และทำหน้าที่ต้อนฝูงสัตว์ที่พอจะเป็นอาหารให้กับพวกทหารในยุคสงครามอาณาจักรโรมัน เพราะเป็นสุนัขตัวใหญ่ที่พละกำลังมาก น่าเกรงขาม มีความอดทนสูงและเชื่อฟังคำสั่งผู้เลี้ยงดู ต่อมาได้กลายเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มพ่อค้า และถูกนำมาช่วยในด้านการคมนาคมขนส่ง ด้วยการให้คุ้มครองสินค้า จนกระทั่งถูกพัฒนาอย่างจริงจังในประเทศเยอรมันและสร้างมาตรฐานทำให้ร็อตไวเลอร์เป็นสายพันธุ์สุนัขที่สามารถนำมาเลี้ยงเป็นมิตรกับผู้คนได้

ลักษณะนิสัยของสุนัขสายพันธุ์ ร็อตไวเลอร์

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าร็อตไวเลอร์ เป็นสุนัขที่มีนิสัยดุร้าย แต่ความเป็นจริงสุนัขสายพันธุ์นี้มีนิสัยอ่อนโยน ฉลาดสามารถฝึกนิสัยและเชื่อฟังคำสั่งได้ง่าย แต่มีพฤติกรรมหวงของ หวงอาณาเขตและเป็นสุนัขที่ชอบเฝ้าระมัดระวังพบเจอกับสิ่งผิดปกติ หรือคนแปลกหน้าจะขู่และเห่าทันที การเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์นี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขอย่างเข้าใจ เพราะความดุร้ายของร็อตไวเลอร์ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดๆของผู้เลี้ยง

การเลี้ยงดูและฝึกอบรมร็อตไวเลอร์

การฝึกอบรมร็อตไวเลอร์จะต้องใช้ความอ่อนโยนและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์เลี้ยงอย่างเข้าใจ รวมไปถึงการนำร็อตไวเลอร์ไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือสุนัขตัวอื่น ๆ เพื่อทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เข้ากับคนได้ง่ายหมือนๆกับสุนัขสายพันธุ์อื่น และสิ่งสำคัญความดุร้ายของพวกมันเกิดขึ้นจากที่ผู้เลี้ยงดูไม่มีเวลาให้ มักขังให้อยู่ในกรงและปล่อยให้ออกมาเดินเล่นในบริเวณบ้านช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีคนอยู่บ้าน โดยจุดประสงค์ของการเลี้ยงคือเป็นสุนัขเฝ้าบ้านหรือเฝ้าทรัพย์สิน ทำให้เพิ่มความดุร้ายให้กับสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น

สัตว์เลี้ยงทุกชนิดหรือทุกประเภท ไม่ว่าจะเลี้ยงไว้ด้วยจุดประสงค์ใดก็ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคนเลี้ยง ร็อตไวเลอร์ ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม ก็จะทำให้ฝึกนิสัยให้เชื่อฟังคำสั่งได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้เลี้ยงหรือคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆ

Back to Top