สุนัขไม่ยอมกินอาหารเม็ดแก้ไขอย่างไรดี

สุนัขไม่ยอมกินอาหารเม็ด

การเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารเม็ดมีความจำเป็นมาก เพราะในอาหารเม็ดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุนัขอย่างครบถ้วน หลายคนใช้วิธีเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารที่ปรุงเองควบคู่กับอาหารเม็ดหรือเลือกที่จะเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารเม็ดเพียงอย่างเดียว ทำให้สะดวกสบายในการดูแลและเลี้ยงดู โดยเฉพาะคนเลี้ยงที่ต้องทำงานนอกบ้าน

สุนัขไม่ยอมกินอาหารเม็ดแก้ไขอย่างไรดี

ปัญหาใหญ่ของคนเลี้ยงสุนัขระบบปิด เช่น เลี้ยงสุนัขไว้ภายห้องพักในบ้านพักที่มีบริเวณบ้านหรือพื้นที่แคบๆ จำเป็นที่จะต้องให้สุนัขกินอาหารเม็ด หรือกินอาหารเม็ดควบคู่กับอาหารปรุงเอง เพราะสุนัขไม่สามารถหาอาหารกินเองได้ หากคนเลี้ยงมีภารกิจหรือต้องปล่อยสุนัขไว้ภายในห้องพักเป็นเวลาหลายวัน สำหรับปัญหาสุนัขไม่ยอมกินอาหารเม็ด แก้ไขด้วยวิธีต่อไปนี้

1. ฝึกให้สุนัขกินอาหารเม็ด หรือาหารสำเร็จรูป ตั้งแต่เริ่มกินอาหารได้ โดยเลือกอาหารเม็ดที่เหมาะสำหรับช่วงวัยของสุนัข

2. สร้างแรงจูงใจให้สุนัขเปลี่ยนพฤติกรรมมากินอาหารเม็ด โดยเลือกอาหารที่มีคุณภาพ มีกลิ่นหอม และกรอบอร่อย

3. ให้สุนัขกินอาหารเป็นเวลา และไม่กินอาหารพร่ำเพรื่อ เพราะเมื่อสุนัขรู้สึกอิ่มก็จะไม่ยอมกินอาหารเม็ด

4. เจ้าของหรือคนเลี้ยงต้องใจแข็ง งดเว้นการให้อาหารสด หรืออาหารประเภทอื่นแก่สุนัขโดยเด็ดขาด เมื่อสุนัขหิวก็จะยอมกินอาหารเม็ดได้เอง

5. สุนัขที่เคยกินแต่อาหารปรุงเอง เมื่อต้องการฝึกให้สุนัขกินอาหารเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูป ควรเริ่มจากการลดปริมาณอาหารปรุงเองลง แล้วเพิ่มอาหารเม็ดเข้าไปแทน จนในที่สุดก็ให้สุนัขกินอาหารเม็ดเพียงอย่างเดียว

ข้อดีของการเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารเม็ด

1. อาหารเม็ดป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน การกินอาหารเม็ดทำให้สุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

2. สุนัขเป็นสัตว์ที่มีนิสัยซุกซน ร่าเริง และชอบวิ่งชอบออกกำลังกาย การกินอาหารเม็ดทำให้สุนัขมีกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพขนที่ดี

3. ทำให้สุนัขมีภูมิต้านทานโรคที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ขนนุ่มเป็นเงาสวย

4. สะดวกสำหรับคนเลี้ยงทั้งการเลี้ยงแบบระบบปิดและระบบเปิด กรณีคนเลี้ยงมีภารกิจต้องปล่อยให้สุนัขอยู่ภายในบ้านเพียงตัวเดียวเป็นเวลาหลายวัน การให้อาหารเม็ดและเตรียมน้ำไว้อย่างเพียงพอก็สามารถปล่อยสุนัขให้อยู่ในบ้านได้โดยไม่ต้องดูแล

5. ทำความสะอาดได้ง่าย อาหารไม่บูดเน่าหรือถูกรบกวนจากมดและแมลง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุนัขที่ไม่ยอมกินอาหารเม็ด หากฝึกหัดตั้งแต่ยังเล็กๆ การทำให้สุนัขกินอาหารเม็ดได้ไม่ใช่เรื่องยาก กรณีไม่เคยเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดมาก่อนผู้เลี้ยงต้องใจเย็นและหมั่นฝึกสุนัขไปตามขั้นตอนก็จะทำให้สุนัขกินอาหารเม็ดได้ในที่สุด

Back to Top