3 เหตุผล ของคนชอบเลี้ยงสุนัข

เหตุผลของคนเลี้ยงสุนัข

การเลี้ยงสุนัขมีอยู่ 3 เหตุผลหลัก ได้แก่ การเลี้ยงไว้ดูเล่น เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน และเลี้ยงไว้เพราะเมตตาสงสาร ข้อนี้อาจไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงแต่ด้วยความเมตตาสงสารเลยจำเป็นต้องเลี้ยงไว้  เมื่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้รักเลยต้องเลี้ยงดูกันยาวไป เรามาดูกันว่า 3 เหตุผลในการเลี้ยงสุนัขมีการเตรียมตัวแตกต่างกันอย่างไร

3 เหตุผล ของคนชอบเลี้ยงสุนัข

ก่อนตัดสินใจเลี้ยงสุนัข ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ คนเลี้ยงต้องทำความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงรวมถึงการเตรียมตัวเลี้ยงอย่างถูกต้อง ดังนี้

1. การเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา

การเตรียมตัวเลี้ยงสุนัขประเภทนี้ เรื่องแรกก็คือ การศึกษาสายพันธุ์สุนัขที่มีขนาดเล็ก เช่น พุดเดิ้ล ดัชชุน มิเนเจอร์พินช์เชอร์ ชเนาเซอร์ ชิห์สุ ยอร์คเชียร์ บุลล์เทร์เรียร์ ชิวาวา ปอมเมอเรเนียน เพราะมีความสวยงามน่ารัก เป็นสุนัขที่มีนิสัยขี้อ้อน พาไปไหนได้สะดวก และอีกเรื่องที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการเลี้ยงสุนัขไว้ดูเล่น ก็คืองบประมาณ เพราะลูกสุนัขส่วนใหญ่ราคาสูง

2. การเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน

การเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน อาจต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าการเลี้ยงด้วยเหตุผลอื่นๆ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขไว้ดูแลทรัพย์สิน เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ หรือมีรูปร่างขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีเสียงเห่าดังกังวาล ฟังได้ชัดเจน ทำให้น่าเกรงขามสำหรับผู้ที่พบเห็น สิ่งแรกที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน ก็คือ ศึกษาสายพันธุ์สุนัขที่ดุและมีรูปร่างขนาดใหญ่ รวมไปถึงศึกษาความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง เพราะอาจสร้างความเดือดร้อนให้ผู้เลี้ยงหรือเป็นอันตรายกับเพื่อนบ้านจนกลายเป็นสร้างปัญหาควมขัดแย้งได้

3. การเลี้ยงสุนัขด้วยความเมตตาสงสาร

คนที่เลี้ยงสุนัขเพราะเมตตาสงสาร อาจไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อน เมื่อนำมาเลี้ยงแล้วจึงต้องดูแลมากกว่าการเลี้ยงสุนัขด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น การดูแลเรื่องสุขภาพต้องนำสุนัขไปฉีดวัคซีน การกำจัดเห็บหมัด ดูแลเรื่องอาหารและที่อยู่ของสุนัข ซึ่งส่วนมากการเลี้ยงด้วยความเมตตาสงสาร จะเป็นลูกสุนัขพันธุ์ไทย หรือเป็นสุนัขลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ ลักษณะนิสัยของสุนัขเหล่านี้จึงแตกต่างกัน โดยเฉพาะสุนัขจรจัด ผู้ที่เก็บมาเลี้ยงควรศึกษาวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือเป็นอันตรายกับเด็กและคนในบ้าน

การเลี้ยงสุนัขทั้ง 3 เหตุผลมีการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจนำมาเลี้ยงแตกต่างกันไป  ซึ่งการเตรียมตัวหลักๆได้แก่การศึกษาสายพันธุ์สุนัขให้เหมาะสมกับการเลี้ยง การดูแลเรื่องสุขภาพ และนอกจาก 3 เหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการเลี้ยงเพื่อขายลูกสุนัขโดยเฉพาะ แต่ไม่ว่าจะเลี้ยงด้วยเหตุผลใด สิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องเตรียมตัว ก็คือ การศึกษาลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละสายพันธุ์อย่างเข้าใจ ทำให้เลี้ยงดูสุนัขเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง และมีอายุยืนยาวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราไปนานๆ

Back to Top