วิธีให้อาหารสุนัขโตเต็มวัย และการเปลี่ยนอาหาร

อายุของสุนัขเมื่อเริ่มโตเต็มวัยจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ และเมื่ออยู่ในช่วงโตเต็มวัยความต้องการอาหารก็จะลดลง คนเลี้ยงต้องศึกษาและให้อาหารในปริมาณที่ร่างกายของสุนัขแต่ละตัวต้องการ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ เช่น เป็นโรคอ้วน หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ

ช่วงอายุของสุนัขเมื่อโตเต็มวัย

สุนัขแต่ละสายพันธุ์จะมีช่วงอายุโตเต็มวัยแตกต่างกัน การให้อาหาร ปริมาณการให้อาหาร และการปรับเปลี่ยนอาหารก็แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์เช่นเดียวกัน

สุนัขสายพันธุ์เล็กหรือพันธุ์ตุ๊กตา เช่น พุดเดิ้ล ปอมๆ ชิวาวา ชิสุ ปั๊ก หรือเทอร์เรีย เริ่มโตเต็มวัยเมื่ออายุ 9 เดือนขึ้นไป

สุนัขสายพันธุ์ขนาดกลาง เช่น หมาไทยหลังอาน พันธุ์บางแก้ว ชเนาเซอร์ บีเกิ้ล และค๊อกเกอร์ เริ่มโตเต็มวัยเมื่ออายุ 12 เดือนขึ้นไป

สุนัขสายพันธุ์ใหญ่ เช่น ร็อตไวเลอร์ บ็อกเซอร์ อัลเซเชียน หรือโดเบอร์แมน จะเริ่มโตเต็มวัยในช่วงอายุ 18 เดือนขึ้นไป

วิธีให้อาหารสุนัขโตเต็มวัย

  1. ภาชนะ ควรแยกเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหาร และภาชนะสำหรับใส่น้ำ
  2. ภาชนะควรมีน้ำหนักเพื่อป้องกันสุนัขทำภาชนะใส่อาหารหรือน้ำคว้ำ ทำให้ต้องเก็บกวาดอยู่เสมอ
  3. หลังจากให้อาหารแล้วควรล้างทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง ไม่ปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างอยู่ในภาชนะ เพื่อฝึกพฤติกรรมการกินอาหารให้เป็นเวลา
  4. กรณีให้สุนัขกินอาหารเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูป ควรเลือกอาหารให้เหมาะกับช่วงวัยและเหมาะกับสายพันธุ์สุนัข เช่น สุนัขขนสั้น ขนยาว สุนัขสายพันธุ์เล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่
  5. หากต้องการปรุงอาหารให้สุนัขกิน ควรเป็นประเภท ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก เป็นองค์ประกอบหลัก
  6. การให้อาหารปรุงเอง ควรเปลี่ยนอาหารสลับหมุนเวียนกันบ้าง ไม่ควรให้กินซ้ำๆ เพราะจะทำให้สุนัขขาดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งไป
  7. แบ่งอาหารตามสัดส่วนและอัตราการกินของสุนัขแต่ละตัว เพราะสุนัขแต่ละตัวมีพฤติกรรมการกินที่แตกต่างกันออกไป
  8. การให้อาหารสุนัขตัวโตเต็มวัยและเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือ ควรควบคุมเวลาการกินอาหารของสุนัขด้วย

การเปลี่ยนอาหารของสุนัขโตเต็มวัย

ปัญหาของสุนัขที่โตเต็มวัยอย่างหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนอาหารเพื่อให้สุนัขได้กินอาหารที่หลากหลายและได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน แต่สุนัขบางตัวไม่ยอมกิน วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องค่อยๆปรับทำให้สุนัขยอมกินอาหารใหม่ๆ โดยช่วงแรกๆอาจนำอาหารเก่ามาคลุกผสมกับอาหารใหม่ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณ วิธีนี้จะทำให้สุนัขลืมกลิ่นและรสชาติอาหารเก่าจนทำให้กินอาหารใหม่ได้

การปรับเปลี่ยนอาหารหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเป็นสัตว์ที่สามารถฝึกฝนได้ แต่ผู้เลี้ยงต้องใจเย็นและใช้เวลาในการฝึกสอน

Back to Top